Więcej demokracji w pracy

Więcej demokracji w pracy

ETUC annual conference on EWC(coroczna konferencja na temat ERZ) – Bruksela.

Tematem dorocznej Konferencji Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych było „Wzmocnienie Europejskich Rad Zakładowych dla większej demokracji w pracy”. Przez dwa dni obrad (11-12.09.2019) 150 uczestników a wśród nich wszyscy czołowi przedstawiciele europejskiego ruchu związkowego np.Isabelle Schumann, Luca Visentini, Luc Triangle, Oliver Roethig i wielu innych ważnych związkowych  postaci, nowo wybrani europejscy parlamentarzyści i przedstawiciele Europejskich Rad Zakładowych dyskutowali i zastanawiali się jak wzmocnić ERZ tak aby mogły mieć rzeczywisty wpływ na procesy decyzyjne w przedsiębiorstwach międzynarodowych.

ETUC wysunęła 10 wstępnych żądań w celu zagwarantowania skutecznego i wydajnego prawodawstwa dotyczącego ERZ, w skrócie, zmiana powinna zapewnić większą jasność i pewność prawną, skuteczne sankcje i egzekwowanie właściwego wdrożenia nowej dyrektywy przez państwa członkowskie. Wzmocnienie ERZ jako elementu demokracji w pracy należy do agendy politycznej ETUC.

W czasie Konferencji promowano akcję ETUC pod nazwą „Więcej demokracji w pracy”, którą można śledzić na Twitterze, hasztag: #democracyatwork.

Z Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Konferencji uczestniczyli: Jacek Murawski – członek ERZ Bombardier i Jan Paciorkowski – członek ERZ Bosch

 

Jacek Murawski

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.