Wirtualne polsko-niemieckie spotkanie związkowe

Wirtualne polsko-niemieckie spotkanie związkowe

W dniu 27 października 2020 – miało miejsce wirtualne spotkanie pomiędzy polskimi i niemieckimi przedstawicielami związków zawodowych działającymi w przemyśle motoryzacyjnym. Ze strony niemieckiej uczestniczyli związkowcy w IG Metal z członkiem Zarządu Wolfang Lemb. Z polskiej strony udział wzięli związkowcy reprezentujący Zakładowe Organizacje Związkowe zrzeszone w Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników. W trakcie wideokonferencji została omówiona aktualna sytuacja gospodarcza w Niemczech i w Polsce, w kontekście programów pomocowych dla przemysłu.  Sytuacja w sektorze automotive w obu krajach i założenia niemieckiej centrali dotyczące rozpoczynających się negocjacji układów zbiorowych dla przemysłu metalowo-elektrycznego. Z najciekawszych informacji i danych zaprezentowanych przez stronę niemiecka to – 130 mld pomocy Rządu dla niemieckiej gospodarki, ok. 2 mln pracowników przebywających w okresie pandemii i w wyniku jej skutków na postojowym tzw. Kurzarbait, a także to że wiele firm wykorzystywało sytuacje z COVID – 19 do przeprowadzenia zwolnień pracowników. Największym zainteresowaniem ze strony polskiej spotkały się zasady funkcjonowania Kurzarbaitu, ponieważ mimo Uchwały nr. 90 Rady Dialogu Społecznego dotyczącej pomocy dla sektora motoryzacyjnego, Rząd nadal nie podejmuje dialogu ze stroną społeczna dotyczącego wprowadzenia rozwiązań jakie funkcjonują w wielu krajach europejskich. Przemysł samochodowy bardzo powoli wychodzi w kryzysu związanego z wiosennym nokdaunem, jednak z niepokojem obserwuje się drugą falę pandemii, która może przynieś ponowne zerwanie łańcucha dostaw.  Sporo miejsca w dyskusji zostało poświęcone wyzwaniom jakie czeka w niedalekiej przyszłości przemysł motoryzacyjny: szeroko rozumiana elektro-mobilność, sprawiedliwa transformacja i ochrona miejsc pracy. Przygotowujący się do negocjacji niemieccy koledzy zaznaczyli, że priorytetem w zbliżających się  negocjacjach to ochrona miejsc pracy, skrócenie tygodniowego czasu pracy do 32 godzin ( 4 x 8 ) z zachowaniem obecnego wynagrodzenia oraz wzrost płac. Polscy związkowcy poruszyli również temat sytuacji w przemyśle hutniczym i zaapelowali aby wspólnie forsować na wszystkich możliwych forach kwestie tzw. „śladu karbonowego”. Brak rozwiązań na szczeblu Komisji Europejskiej może powodować że ten najstarszy przemysł będący fundamentem rozwoju będzie „uciekał” z Unii Europejskiej.

 

FZZ MiH

Mirosław Grzybek

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.