Wizyta studyjna w Mediolanie

Wizyta studyjna w Mediolanie

W ramach realizacji projektu Europejski wymiar dialogu społecznegorealizowanego przez Federację Związków Zawodowych „METALOWCY” w okresie od września 2013 do lutego 2014 roku, przeprowadzono 4 cykle specjalistycznych szkoleń przygotowujących działaczy związkowych do aktywnego udziału w dialogu społecznym szczebla europejskiego oraz zwiększających ich wiedzę na temat Europejskich Rad Zakładowych. W każdym szkoleniu udział wzięło 20 uczestników. Każdy uczestnik wziął udział w dwóch, trzydniowych zjazdach, każdy po 20 godzin szkoleniowych. Łącznie w szkoleniach uczestniczyło 80 osób + 20 osób , które stanowiły tzw. grupę strategiczną.

W dniach 13.0416.04.2014r w ramach projektu odbyła się pierwsza (z dwóch zaplanowanych) wizyta studyjna w Mediolanie we Włoszech , w kraju zaawansowanym w dziedzinie prowadzenia skutecznego dialogu społecznego oraz funkcjonowania ERZ. Reprezentację wizyty studyjnej stanowiła grupa związkowców biorących udział we wcześniejszych cyklach szkoleniowych. W ramach wizyty pierwsze spotkanie odbyło się z przedstawicielami związków zawodowych CGIL w firmie WHIRLPOOL ( producent sprzętu AGD). Drugie spotkanie odbyło się z przedstawicielami związków zawodowych CGIL w firmie Agusta (producent helikopterów). Zwiedzono wydziały produkcyjne w obydwu zakładach.

W tym samym dniu delegacja związkowców została zaproszona na uroczyste spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych w siedzibie CGIL. W trakcie spotkania odbyła się konferencja prasowa w której uczestniczyli:

– przewodniczący Federacji „METALOWCY” Romuald Wojtkowiak

– v-ce przewodnicząca Federacji „METALOWCY’ Małgorzata Łaboda

Zakres merytoryczny spotkań:

– Prawne oraz organizacyjne rozwiązania stosowane we Włoszech w ramach prowadzenia dialogu społecznego dwu oraz trójstronnego.

– Europejskie Rady Zakładowe

– szanse i zagrożenia dla włoskich partnerów społecznych

 

koordynator projektu Europejski wymiar dialogu społecznego

Przewodniczący Rady Okręgu Dolnośląskiego FZZ “METALOWCY”

Lucjan Machul

 

 

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.