WNIOSEK OPZZ DO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

WNIOSEK OPZZ DO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

9 sierpnia 2012 r. OPZZ złożyło do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją RP z 1997 r. przepisów ustaw wprowadzających podniesienie wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn do 67 roku życia. W uzasdnieniu wniosku czytamy m.in. .

Jednostka ma prawo oczekiwać od Państwa iż regulacje prawne dotyczące określonego stosunku prawnego nie zostaną zmienione w trakcie jego istnienia. W szczególności dotyczy to przepisów prawa, które regulują jej statut prawny i bezpośrednio dotyczą jej interesów.

W niniejszej sprawie owo oczekiwanie dotyczyło stosunku pracy i uprawnień emerytalnych nabywanych po jego ustaniu i osiągnięciu odpowiedniego wieku.

Pracodawca poprzez ustanowieni stosownych regulacji zapewnił pracownikom, że kobiety po osiągnięciu 60 lat a mężczyźni po osiągnięciu 65 lat nabędą uprawnienia do przejścia na emeryturę .

Zmiany art. 24 oraz art.27 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wynikające z ustawy z dnia 11 maja 2012 świadczą o tym, że pracodawca wycofał się ze swoich zapewnień i obietnic ….. narusza klauzulę dotrzymywania przez organy władzy publicznej umów zwartych z obywatelami …..  narusza zasadę sprawiedliwości społecznej … między społeczeństwem a państwem….”

Pełna treść wniosku OPZZ do Trybunału Konstytucyjnego

Mirosław Grzybek

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.