Wracają szkolenia związkowe

Wracają szkolenia związkowe

Koleżanki i koledzy pandemia koronawirusa wywarła ogromny wpływ na „normalne” funkcjonowania struktur organizacyjnych naszej Federacji w tym również na szkolenia związkowe, które w okresie obostrzeń sanitarnych nie mogły być realizowane. Mamy nadzieje że jesienią będzie już można organizować szklenia stacjonarne przy zachowaniu wymogów epidemiologicznych.

W dniach 20 – 21 lipca 2020 w ramach projektu społecznego „Wysokie kompetencje kluczem do aktywnego udziału partnerów społecznych w procesie stanowienia prawa” zostanie zorganizowana wideokonferencja z wykorzystaniem platformy ZOOM. Członkowie naszej Federacji zainteresowani uczestnictwem proszeni są o kontakt z Sekretariatem Federacji.

Na przełomie września i października zostaną zorganizowane pierwsze spotkania w ramach projektu  „Wsparcie dla przedstawicieli pracowników w instytucjach dialogu społecznego”, który jest organizowany wraz z centralą OPZZ i ZNP. Wszystkie osoby które na początku roku zgłosiły akces uczestnictwa w tym projekcie zostały zakwalifikowane do udziału. Nadal istnieje jeszcze możliwość zgłoszenia się do uczestnictwa w tym projekcie. W załączniku została dołączona informacja o terminach spotkań. Uczestnicy projektu zostaną powiadomieni o miejscu oraz terminie szkolenia, natomiast osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Sekretariatem Federacji.

FZZ MiH

Mirosław Grzybek

 

1.      Informacja o szkoleniu – on line 20-21 lipca 2020 – pdf.

2.      Informacja o szkoleniu – Wsparcie dla….. pdf.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.