Wsparcie dla przedstawicieli pracowników w instytucjach dialogu społecznego kluczem wzmocnienia potencjału kluczowych partnerów społecznych w Polsce”

Wsparcie dla przedstawicieli pracowników w instytucjach dialogu społecznego kluczem wzmocnienia potencjału kluczowych partnerów społecznych w Polsce”

Projekt : Wsparcie dla przedstawicieli pracowników w instytucjach dialogu społecznego kluczem wzmocnienia potencjału kluczowych partnerów społecznych w Polsce”

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji eksperckich min. 280 przedstawicieli pracowników (zrzeszonych w związkach zawodowych) w zakresie efektywnego udziału w pracach instytucji dialogu społecznego w okresie od 1.04.2019 do 30.09.2020 (18 msc.) poprzez udział w serii szkoleń dedykowanych osobom reprezentującym pracowników na poziomie powiatowym, regionalnym, krajowym i przygotowywanych do pracy w instytucjach dialogu społecznego

Projekt realizowany wspólnie przez trzech partnerów społecznych: OPZZ, ZNP i FZZM. Projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego PO WER poprzez identyfikację braków w wiedzy partnerów społecznych oraz przygotowanie odpowiadającego im programu szkoleniowego i przeszkolenie min. 280 reprezentantów partnerów społecznych, przyczyni się do wzrostu ich wiedzy i pozwoli na usprawnienie roli gremiów dialogu społecznego w kształtowaniu polityki kształcenia zawodowego. Dzięki nabytej wiedzy związkowcy będą mogli bardziej efektywnie włączać się w działania na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego wpływając na kształtowanie polityki VET w celu lepszego dopasowania umiejętności. 

Link do pozostałych informacji o projekcie 

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.