Wspólne spotkanie Rady Branży Przemysł OPZZ oraz Prezydium Federacji

Wspólne spotkanie Rady Branży Przemysł OPZZ oraz Prezydium Federacji

25 czerwca 2019 w siedzibie FZZ Metalowców i Hutników w Warszawie miało miejsce wspólne spotkanie członków Rady Branży Przemysł OPZZ oraz Prezydium Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników. W spotkaniu uczestniczył V-ce Przewodniczących OPZZ kol. Piotr Ostrowski. Przewodniczący Branży kol. Mirosław Grzybek rozpoczynając posiedzenie poprosił aby uczestnicy spotkania uczcili chwilą ciszy pamięć niedawno zmarłego Przewodniczącego OPZZ kol. Jana Guza oraz zmarłego w dniu 5 czerwca 2019 Przewodniczącego Federacji Związków Zawodowych Przemysłu i Handlu Farmacja Stanisława Grabowskiego. Główną tematyką dyskusji to sytuacja w branży w kontekście zapowiedzi Zarządu ArcelorMitall o wygaszeniu wielkiego pieca w Krakowie. Trudna sytuacja jest również w Hucie Częstochowa gdzie Zakładowe Organizacje Związkowe apelują do Rządu aby państwowe banki Bank PEKAO S.A i PKO Bank Polski S.A. zgodziły się na zawarcie porozumienia układowego celem uratowania huty przez zagranicznego inwestora. Analizowano zapowiadane przez Rząd rekompensaty dla zakładów energochłonnych przyjęte na posiedzeniu rządu w dniu 18 czerwca 2019. W dalszej części kol. Piotr Ostrowski zapoznał zebranych o aktualnej sytuacji w ruchu związkowym oraz zaprezentował ocenę założeń budżetu państwa na rok 2020. Z uwzględnieniem zakładanego wzrostu wynagrodzeń w roku przyszłym na poziomie 6,00 %, proponowanej przez OPZZ wzrostu płacy minimalnej do kwoty 2520 zł. i rewaloryzacji rent i emerytur. Posiedzenie Rady zakończyło się szkoleniem z zakresu zmian w ustawie o związkach zawodowych, które przeprowadził Paweł Śmigielski.

FZZ MiH

Mirosław Grzybek

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.