Wybory Metalowców w Bielsku-Białej

Wybory Metalowców w Bielsku-Białej

W dniach 21 i 22 marca 2014 w Bielsku-Białej odbyły się dwa Walne Zebrania Delegatów w trakcie, których członkowie Związków wybierali nowe władze.

W piątek 21 marca delegaci NSZZ Metalowcy Nemak Poland Sp. z o.o. uczestniczący w VIII Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej podsumowali mijającą kadencję 2010-2014 a zarazem wybrali nowe władze Związku na czele, którego ponownie stanął kol. Kosin Grzegorz.

Firma zatrudnia ok. 700 osób i specjalizuje się w odlewnictwie głównie dla przemysłu motoryzacyjnego. O pozycji firmy w świecie decydują głownie ludzie, a wśród nich nasi Metalowcy jak wielokrotnie powtarzali delegaci uczestniczący w konferencji. Zarząd Związku pod przewodnictwem kol. Kosina może poszczycić się corocznymi udanymi negocjacjami płacowymi w wyniku, których m.in. tegoroczny wzrost wynagrodzeń osiągnął 5 %.

W dniu 22 marca 2014 Centrum Kongresowym Hotelu Dębowiec w Bielsku-Białej odbyło Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze NSZZ Pracowników Organizacja Międzyzakładowa Fiat Auto Poland S.A. i Spółek Bielsku-Białej.


W trakcie zebrania delegaci wysłuchali sprawozdań z prac Zarządu Związku za lata 2009- 2014, a w dyskusji panelowej zapoznali się z aktualną sytuacją w poszczególnych Spółkach, w których Związek prowadzi działalność statutową oraz z problemami, z jakimi borykał się Związek. Uczestnikom zebrania została przestawiona ogólna sytuacja w przemyśle motoryzacyjnym w Europie i w Polsce na przestrzeni ostatnich 5 lat.

Zebranie Delegatów wybrało nowe władze Związku na następną kadencję – Przewodniczącym został kol. Młynarczyk Stanisław, V-ce Przewodniczącym kol. Grzybek Mirosław, Skarbnikiem kol. Czekańska Zofia, wybrano nowy 30 osobowy Zarząd złożony z przedstawicieli 14 Spółek.

Gościem obydwóch Zebrań był Przewodniczący Federacji Metalowcy kol. Romuald Wojtkowiak który w swoich wystąpieniach pogratulował nowo wybranym władzom poszczególnych Organizacji Związkowych życząc im sukcesów w dalszej działalności na rzecz ludzi pracy a także zaprezentował aktualną sytuacje w ruchu związkowym w Polsce z perspektywy Federacji Metalowcy oraz OPZZ.

Mirosław Grzybek

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.