Wybory w Bielawie

Wybory w Bielawie

W dniu 26.09.2020r w Bielawie  delegaci NSZZ Pracowników  LINCOLN  ELEKTRIC  BESTER  S.A. uczestniczyli w Walnym Zebraniu Delegatów na którym dokonano podsumowania  minionej kadencji oraz zgodnie ze statutem związku przeprowadzono wybory do nowych władz związkowych na lata 2020-2024.

 

Zebranie otworzył Przewodniczący Zakładowej Organizacji Związkowej

kol. Kazimierz Kuśnierz. Przywitał wszystkich delegatów oraz zaproszonych gości.

Uczestniczący w zebraniu Przewodniczący Rady Okręgu Dolnośląskiego Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników kol. Lucjan Machul przekazał najnowsze informacje dotyczące ruchu związkowego z terenu dolnośląskiego.

Na przykładzie działalności zakładowych organizacji związkowych zwrócił uwagę na najczęstsze problemy z którymi borykają się działacze związkowi w macierzystych zakładach. Działając na rzecz ludzi pracy, pełniąc odpowiedzialne funkcje, podkreślił ich znaczącą rolę w dobie panującej pandemii covid-19 . Na płaszczyźnie dialogu pracodawca-związki apelował do konstruktywnych wzajemnych relacji, gdyż tylko obustronne kompromisowe rozwiązania mogą przynieść w teraźniejszości oczekiwane efekty i stabilizację w firmie.

Następnie delegaci wysłuchali sprawozdania z prac Zarządu Związku oraz Komisji Rewizyjnej. Udzieli absolutorium ustępującemu Zarządowi i wybrali nowe władze Związku na kadencje 2020 – 2024. Na funkcję Przewodniczącego Związku delegaci wybrali  ponownie kol. Kazimierza Kuśnierza.

W trakcie dyskusji poruszono tematy wewnątrz związkowe oraz podjęto uchwały dotyczące  zmian statutowych.

Przewodniczący Rady Okręgu Dolnośląskiego

FZZ Metalowców i Hutników

Lucjan Machul

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.