Wybory władz ZZ „Metalowcy Milmet-Timken” w Sosnowcu

Wybory władz ZZ „Metalowcy Milmet-Timken” w Sosnowcu

Po nagłej śmierci Przewodniczącego Związku Jerzego Kupca w maju 2021 Zarząd podjął decyzję o powierzeniu pełnienia obowiązku Przewodniczącego ZOZ do czasu wyborów kol. Iwonie Cieślak. W poniedziałek 30 sierpnia 2021 roku przy wsparciu Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce doprowadzono do Walnego Zebrania, na którym delegaci dokonali wyboru Przewodniczącego, członów Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kadencję 2021-2025. Zebranie otworzyła pełniąca obowiązki Przewodniczącej Iwona Cieślak, witając delegatów oraz zaproszonych na Walne Zebranie Wiceprzewodniczącego Federacji Piotra Kursatzky i Przewodniczącego Okręgu Śląskiego Stanisława Młynarczyka. Na prośbę Iwony Cieślak za aprobatą zgromadzonych Walne Zebranie Delegatów poprowadził Przewodniczący Okręgu Śląskiego Stanisław Młynarczyk.
W zebraniu wzięło udział 22 z 23 wybranych na wydziałach delegatów, co stanowiło 96% frekwencję. Uczestnicy wysłuchali sprawozdania z pracy Zarządu za ubiegłą kadencję, które przedstawiła Iwona Cieślak i sprawozdania Komisji Rewizyjnej przedstawionego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Zbigniewa Kaszubę. Zgromadzeni udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi i dokonali wyboru 17-osobowego Zarządu i 3-osobowej Komisji Rewizyjnej. Przewodniczącą Związku na kadencję 2021-2025 wybrana została Iwona Cieślak.

Wiceprzewodniczący Federacji w swoim wystąpieniu przedstawił Federację Związków Zawodowych Metalowców i Hutników jej strukturach, możliwości rozwoju oraz pomocy świadczonej organizacjom związkowym będących w strukturach Federacji. Przewodniczący Okręgu Śląskiego poinformował o bieżącej sytuacji w poszczególnych firmach Okręgu Śląskiego w których działalność statutową prowadza ZOZ zrzeszone w Federacji. 

ZOZ Metalowcy Milmet-Timken” w Sosnowcu prowadzi dziłalność związkowa w dwóch firmach – Milmet S.A. -jest największym na świecie producentem bezszwowych butli stalowych i spawanych oraz kontenerów. Timken to producent i konstruktor łożysk tocznych oraz producent mechanizmów przenoszenia napędu.

Piotr Kursatzky

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.