Wybory, wybory, wybory …….. 2018

Wybory, wybory, wybory …….. 2018

W tym roku nie tylko delegaci OPZZ w dniach 24-25 maja 2018 będą podejmować decyzję o wyborze nowych władz w trakcie IX Kongresie OPZZ, ale również liczne Zakładowe Organizacje Związkowe zrzeszone w Federacji Metalowców i Hutników wybierają swoje organa statutowe.

W dniu 16 maja 2018 w Krakowie miało miejsce Walne Zebranie Delegatów NSZZ Pracowników ArcelorMital Poland S.A. Delegaci wybrali 40 osobowy Zarząd Związku oraz 7 osobową Komisję Rewizyjną. Przewodniczącym Związku został kol. Krzysztof Wójcik. Zebrani mieli okazje zadawania pytań i dyskusji z Prezydentem miasta Krakowa Jackiem Majchrowskim, oraz przedstawicielami władz Spółki w trakcie której poruszali najistotniejsze problemy firmy i miasta. W zebraniu uczestniczyli Przewodniczący OPZZ Jan Guz, oraz Przewodniczący Federacji MiH Mirosław Grzybek, którzy w swoich wystąpieniach przedstawili aktualną sytuację w ruchu związkowym na szczeblu krajowym i federacyjnym.W piątek 18 maja 2018 miały miejsce dwie konferencje sprawozdawczo-wyborcze NSZZ Metalowcy Nemak Poland Sp. z o.o. w Bielsku-Białej oraz MSNZZ Pracowników CMC Poland Sp. z o.o. i Spółek w Zawierciu. Delegaci przewodnictwo Związku na kolejne 4 lata powierzyli odpowiednio – kol. Grzegorz Kosin i kol. Marek Kijas. Tutaj również w trakcie zebrań delegaci wybrali nowe Zarządy, Komisje Rewizyjne. W spotkaniach uczestniczyli w Zawierciu Przewodniczący Federacji MiH Mirosław Grzybek, Przewodniczący Komisji Likwidacyjnej FHZZ kol. Andrzej Hefeman, Przewodniczący Okręgu Wielkopolsko-lubuskiego kol. Kaczmarek Bogdan. W Bielsku-Białej Federacje reprezentowali V-ce Przewodniczący kol. Grzegorz Bor i Przewodnicząca Okręgu Śląskiego kol. Elżbieta Szkotak.

Wszystkim nowo wybranym Przewodniczącym oraz członkom władz statutowych Zarząd Federacji składa gratulacje i życzenia owocnej i aktywnej pracy na rzecz reprezentowanych załóg oraz obrony praw pracowniczych.

FZZ MiH

Mirosław Grzybek

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.