„Wysokie kompetencje kluczem do aktywnego udziału partnerów społecznych w procesie stanowienia prawa” – szkolenie Rady Okręgu Łódzkiego

„Wysokie kompetencje kluczem do aktywnego udziału partnerów społecznych w procesie stanowienia prawa” – szkolenie Rady Okręgu Łódzkiego

W ramach realizowanego przez Federacje ZZ Metalowcy projektu „Wysokie kompetencje kluczem do aktywnego udziału partnerów społecznych w procesie stanowienia prawa” w dniach 14 -16 grudnia 2017 przedstawiciele Rady Okręgu Łódzkiego wzięli udział w szkoleniu związkowym. Miejscem spotkania był Ośrodek wypoczynkowo-szkoleniowy Zacisze w Spale. Uczestnicy w trakcie trzech dni zapoznali się z procesem stanowienia prawa. Jego przebiegiem legislacyjnym na poziomie krajowym i europejskim. Druga część szkolenia dotyczyła kształtowania polityki przemysłowej, oraz roli partnerów społecznych. Związkowcy przy udziale trenera przeprowadzili szczegółową analizę finansową wybranego przedsiębiorstwa, wraz z umiejętnością czytania sprawozdania finansowego. Projekt realizowany jest wraz z Zachodnią Izbą Gospodarczą Pracodawcy i Przedsiębiorcy z Wrocławia przy nadzorze Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Przewiduje się zorganizowanie w przyszłym roku łącznie 15 szkoleń, po jednym w każdym województwie. Koordynatorami będą Przewodniczący Okręgów. Na zakończenie szkolenia biorący w nim udział, w swoich wypowiedziach zdecydowanie podkreślili, że zdobyta przez nich wiedza zostanie wykorzystana m.in. w trakcie prowadzenia z pracodawcami negocjacji płacowych.

FZZ Metalowcy

 

Mirosław Grzybek

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.