„Wysokie kompetencje ….” w Okręgu Śląskim

„Wysokie kompetencje ….” w Okręgu Śląskim

W dniach 27 -29 czerwca 2018 w Brennej, 9 grupa związkowców, tym razem przedstawiciele Rady Okręgu Śląskiego, uczestniczyli w szkoleniu w ramach realizowanego przez Federację projektu społecznego. Uczestnicy wykorzystali czas na pogłębienie wiedzy z zakresu ekonomii, finansów firm i stanowienia prawa. Wspólnie spędzony czas pozwolił na wymianę doświadczeń z własnej działalności oraz integracje środowiska związkowego. Wśród uczestników byli również przedstawiciele branży hutniczej. Biorący udział w spotkaniu Przewodniczący Federacji zaprezentował wnioski płynące z zakończonego Kongresu i Rady OPZZ.

FZZ MiH

Mirosław Grzybek

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.