X konferencja Metalowców Nemak Bielsko-Biała

X konferencja Metalowców Nemak Bielsko-Biała

W dniu 28 października 2022 miała miejsce X Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza NSZZ Metalowcy Nemak Poland Sp. z o.o. w Bielsku-Białej. Zebranie otworzył, poprowadził i przedłożył sprawozdanie z mijającej kadencji Przewodniczący Związku Grzegorz Kosin. W swoim wystąpieniu szczegółowo zaprezentował przebieg negocjacji płacowych w latach 2018 – 2022, które pozwoliły pracownikom firmy osiągnięć wzrost wynagrodzeń o blisko 2 tyś złotych. Omówił działalności na rzecz związkowców z zakresie poprawy warunków pracy, zorganizowanego wypoczynku i wspólnej integracji.  Szczegółowo poinformował o zasadach wprowadzanego przez pracodawcę na wydziałach produkcyjnych systemu czasu pracy obejmującego wszystkie dni tygodnia w tym wynegocjowanego przez Związek dodatku w kwocie 1,2 tyś zł. dla każdego pracownika pracującego w tym rozkładzie. Na zakończenie złożył życzenia sukcesów dla nowo wybieranych członków poszczególnych organów statutowych informując, że po 12 latach sprawowania funkcji Przewodniczącego przechodzi na emeryturę.  W wyniku głosowania nowym Przewodniczącym na kolejną czteroletnią kadencję został Łukasz Chmura. W dalszej części głosowań uzupełniono skład zarządu związku, wybrano komisję rewizyjną, komisję negocjacyjną oraz członków komisji konsultacyjno-informacyjnej.  W Konferencji w charakterze gościa uczestniczyli Przewodniczący Federacji Mirosław Grzybek oraz Przewodniczący Rady Okręgu Śląskiego Piotr Kursatzky, którzy omówili aktualną sytuację w Federacji. Zebranie zakończono wręczeniem odznaczeń Zasłużony dla Federacji i podziękowaniami dla Grzegorza Kosina.   

Galeria zdjęć X Konferencji 

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.