X Kongres OPZZ – wybrał Piotra Ostrowskiego na Przewodniczącego !

X Kongres OPZZ – wybrał Piotra Ostrowskiego na Przewodniczącego !

Obradujący w dniach 15 – 16 grudnia 2022 X Kongres OPZZ wybrał Piotra Ostrowskiego na nowego Przewodniczącego OPZZ na kadencje 2022 – 2027. Jest on pierwszym od czasu Alfreda Miodowicza, który pierwszą nominacje otrzymał na Kongresie, dotychczasowi przewodniczący byli wybierani na radzie a następnie na kongresie! Zgłoszenia kandydata na przewodniczącego dokonał Stanisław Młynarczyk ! Przedstawiciele naszej Federacji brali czynny udział w poszczególnych komisjach kongresowych. Joanna Dąbrowska w komisji mandatowej, Piotr Kursatzky w komisji do głosowań tajnych ( skrutacyjna) Patryk Wiśniewski w komisji do głosowań jawnych, Mirosław Grzybek w prezydium kongresu i komisji programowej. W trakcie obrad zostały wręczone wyróżnienia i odznaczenia. Za zasługi dla OPZZ II stopnia NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland w Krakowie. Mirosław Grzybek za Zasługi dla Ochrony Pracy – przyznany przez Głównego Inspektora Pracy.  Obradujący kongres przyjął program działań na lata 2022 – 2027 oraz zmiany do Statutu min. wydłużający kadencje z 4 do 5 lat. 

Więcej szczegółów na stornie internetowej OPZZ

Galeria Zdjęć 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.