XI Konferencja Sprawozdawczo –wyborcza ZZ Metalowcy FŁT Kraśnik S.A.

XI Konferencja Sprawozdawczo –wyborcza ZZ Metalowcy FŁT Kraśnik S.A.

W dniu 22 marca 2019 miała miejsce XI Konferencja Sprawozdawczo – wyborcza Związku Zawodowego Metalowcy Fabryki Łożysk Tocznych Kraśnik S.A. Delegaci uczestniczący w konferencji wysłuchali sprawozdania z mijającej kadencji, którą zaprezentował Przewodniczący Związku kol. Aleksander Paluch. Po udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi nastąpił moment podziękowania dla kol. Aleksandra Palucha za 28 letnią pracę na rzecz Zakładowej Organizacji Związkowej w związku z jego przejściem na emeryturę. Podziękowania złożyli Prezes Zarządu Spółki p. Grzegorz Jasiński, Przewodniczący Federacji ZZ Metalowców i Hutników kol. Mirosław Grzybek, oraz związkowcy z WSK-PZL Świdnik. A. Paluch decyzją Zarządu Federacji otrzymał jako pierwszy Odznaczenie Zasłużony dla Federacji II stopnia.

W dalszej części zebrania delegaci wybrali Przewodniczącego Związku którem został kol. Tadeusz Ćiempiel, 14 osobowy skład Zarządu oraz 5 osobową Komisję Rewizyjną. Obowiązki V-ce Przewodniczącego Związku Zarząd powierzył kol. Artur Żarnoch. W trakcie dyskusji pomiędzy głosowaniami delegaci zapoznani zostali z aktualną sytuacją Spółki oraz ruchu związkowego. Nowo wybranym działaczom zostały złożone gratulacje oraz wyrazy uznania za podjęcie się niełatwych obowiązków reprezentowania pracowników.

Mirosław Grzybek

FZZ MiH

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.