XI Sprawozdawczo-wyborcze zebranie delegatów ZZ Pracowników AMP S.A. Oddział Zdzieszowice

XI Sprawozdawczo-wyborcze zebranie delegatów ZZ Pracowników AMP S.A. Oddział Zdzieszowice

W środę 22 marca 2023 miało miejsce XI Sprawozdawczo-wyborcze zebranie delegatów ZZ Pracowników AMP S.A. Oddział Zdzieszowice. W zebraniu uczestniczyło 30 delegatów wyłonionych w trakcie zebrań wyborczych na poszczególnych wydziałach i Spółkach w których działalność statutową prowadzi Związek. Obrady otworzył i prowadził Przewodniczący Andrzej Bobrowski witając delegatów i zaproszonych gości – Przewodniczącego Federacji Mirosław Grzybka, Przewodniczącego Rady Okręgu Opolskiego Grzegorza Bora oraz Przewodniczącego RW OPZZ w Opolu Wojciecha Rajchela. Zebrani po wysłuchaniu sprawozdania z działalności Zarządu za kadencję 2019 – 2022, sprawozdania finansowego oraz Komisji Rewizyjnej i dyskusji udzieli absolutorium dla ustępujących władz. Następnie przystąpiono do wyboru przewodniczącego Związku, 10 osobowego Zarządu i 3 osobowej komisji rewizyjnej. W wyniku głosowania  na kolejną czteroletnią kadencję wybrany ponownie stał Andrzej Bobrowski. Uczestniczący w zebraniu goście zapoznali się z aktualnymi problemami pracowników największej w Polsce i Europie koksowni oraz przybliżyli najbliższe działania centrali OPZZ i Federacji. 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.