Zaproszenie do współpracy.

Zaproszenie do współpracy.

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją przez Federacje Związków Zawodowych METALOWCY projektu „Europejski wymiar dialogu społecznego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu V. Dobre rządzenie, Działania 5.5. Rozwój dialogu społecznego, Poddziałania 5.5.2. Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Narodowa Strategia Spójności), zapraszamy do współpracy (szczegóły w załączeniu ZAŁĄCZNIK).

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.