Zespół ds. polityki gosp. i rynku pracy – przyjął Stanowisko w sprawie przemysłu motoryzacyjnego

Zespół ds. polityki gosp. i rynku pracy – przyjął Stanowisko w sprawie przemysłu motoryzacyjnego

Zespołu ds. polityki gosp. i rynku pracy w głosowaniu korespondencyjnym w dniu 6 sierpnia 2020 przyjął Stanowisko w sprawie przemysłu motoryzacyjnego, które jest efektem wideokonferencji tego Zespołu w dniu 8 lipca 2020.

Dzięki staraniom Federacji Metalowców i Hutników oraz OPZZ zostało one wypracowane i przygotowane celem ratowania miejsc pracy w przemyśle motoryzacyjnym. Stanowisko zawiera 12 rekomendacji, które powinny pomóc temu sektorowi w obecnie trudnej sytuacji.  W głosowaniu udział wzięły strona pracodawców i związkowa.

 

Jak widać z poniższego głosowania dwa głosy były przeciw – NSZZ Solidarnościktóra nie podała żadnej przyczyny !  Czyżby nie zależało im na miejscach pracy w motoryzacji!! Oraz Lewiatan który  uważamy, że dialog na temat instrumentów zwiększających elastyczność pracy, niezbędną w trudnych czasach, należy prowadzić w ramach Zespołu problemowego ds. prawa pracy RDS.

 

Jako Federacja oraz OPZZ również zgadzamy się z tą uwagą, ponieważ w pierwotnej wersji Rekomendacja nr 4  była bardzo rozbudowana, w ten sposób że nie chcieliśmy aby w ramach tego zespołu rozpoczynać dyskusję nad kontami czasu pracy. Uważamy, że na obecną chwilę to dialog pomiędzy Zakładowymi Organizacjami Związkowymi a pracodawcą z wykorzystaniem Kodeksu pracy powinien być podstawą uelastycznienia czasu pracy.

Dla nas najważniejszym elementem to Rekomendacja nr 2 – stanowiąca :

Wnioskujemy o kontynuację pomocy na analogicznych zasadach w postaci wsparcia postojowego dla pracowników firm, które zanotowały znaczący spadek przychodów również po zniesieniu stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii” Tutaj mówimy wprost o pomocy Państwa- tak aby przestoje ekonomiczne były płacone w 100 % z wykorzystaniem środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.  

Uchwała ta będzie głosowana w trakcie najbliższego posiedzenia plenarnego RDS w dniu 13 sierpnia 2020.

 

Stanowisko – link

 

FZZ MiH

Mirosław Grzybek

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.