Zjazdy Okręgowe – Kielce, Lublin, Łódź i Rzeszów

Zjazdy Okręgowe – Kielce, Lublin, Łódź i Rzeszów

W dniach do 3 do 6 października 2018 zgodnie z harmonogramem miały miejsce kolejne Zjazdy Okręgowe:

W wyniku wyborów Przewodniczącymi Rad Okręgów zostali:

  • w Okręgu Świętokrzyskim kol. Wojciech Petrus reprezentujący ZZ Metalowców MAN BUS Starachowice.

  • w Okręgu Lubelskim kol. Tadeusz Ciempiel reprezentujący ZZ Metalowców FŁT w Kraśniku,

  • w Okręgu Łódzkim kol. Magdalena Dura – reprezentująca ZZ Pracowników ZIPO w Skierniewicach

  • w Okręgu Podkarpackim kol. Grzegorz Bliźniak – reprezentujący ZZ Metalowcy BWI Poland Technologies w Krośnie,

Uczestnicy wybrali delegatów na Zjazd Krajowy oraz członków Rady Federacji na kadencje 2018 – 2022.

Czas poszczególnych Zjazdów były doskonałą okazją do dyskusji na temat problemów nurtujących ruch związkowy a także czasem integracji Okręgu. Nowo wybranym zostały złożone gratulacje i życzenia owocnej pracy.

W dniach 5 – 7 października 2018 w Rzeszowie kolejna grupa związków, przedstawicieli Okręgu Podkarpackiego uczestniczyła w szkoleniu związkowym w ramach realizowanego przez Federację projektu społecznego „Wysokie kompetencje kluczem do aktywnego udziału parterów społecznych w procesie stanowienia prawa” .

Galeria

FZZ MiH

Mirosław Grzybek

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.