Zmarł Bogdan Kaczmarek

Zmarł Bogdan Kaczmarek

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 9 grudnia 2022 po długotrwałej chorobie w wieku 79 lat zmarł Bogdan Kaczmarek – Przewodniczący Rady Okręgu Wielkopolsko-lubuskiego Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce, Sekretarz Generalny Konfederacji Związków Zawodowych Przemysłu w Polsce, założyciel i długoletni v-ce przewodniczący FZZ Metalowcy.  Serdeczny kolega i wspaniały związkowiec, nauczyciel i wychowawca kilku pokoleń działaczy związkowych.

 Ceremonia pogrzebowa zostanie przeprowadzona w piątek 16 grudnia 2022 o godz.14.30 na Cmentarzu komunalnym nr 2 Junikowo w Poznaniu ul. Grunwaldzka. 

Życiorys: Bogdan Kaczmarek – urodził się 4 stycznia 1943 w Chudobczycach. Działalność związkową zaczynał w zakładzie Wiepofama w Poznaniu. W latach 1969 – 1980 pełnił funkcję Przewodniczącego Związku oraz sekretarza ekonomicznego konferencji samorządów robotniczych. Po okresie stanu wojennego 1982-1983 organizator i sekretarz komitetu założycielskiego Federacji Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Metalowego i Elektromaszynowego „Metalowcy”, członek komitetu połączeniowego FZZ Metalowcy i Federacji Hutniczych Związków Zawodowych ( 2017-2018). W latach 1984 – 2022 Przewodniczący Rady Okręgu Wielkopolsko-lubuskiego Federacji. V-ce Przewodniczący Federacji ZZ Metalowcy w okresie  1998 – 2010.  Od 2009 Sekretarz Generalny Konfederacji Związków Zawodowych Przemysłu w Polsce ( wcześniej Metalowców) – to dzięki jego staraniom Federacja weszła w struktury EMF ( Europejska Federacja Metalowców )  następnie IndustriAll Europe. Wieloletni Członek Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego oraz Rady Wojewódzkiej OPZZ w Poznaniu.

Cześć jego pamięci 

  

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.