Związkowcy NSZZ Pracowników GZWM w Grodkowie  wybrali nowe władze

Związkowcy NSZZ Pracowników GZWM w Grodkowie wybrali nowe władze

W dniu 28 sierpnia 2020 związkowcy zrzeszeni w NSZZ Pracowników GZWM w Grodkowie wybrali nowe władze Związku na kadencje 2020 – 2024. Zebranie otworzyła Przewodnicząca Związku Iwona Śleziak witając członków związku oraz zaproszonego na konferencję Przewodniczącego Federacji. W konferencji uczestniczyło 54 członków związku z blisko 100 należących do organizacji związkowej. W trackie zebrania uczestnicy wysłuchali sprawozdania z prac Zarządu za ubiegającą kadencję jaka zaprezentowała Przewodnicząca. Podkreślając że głównym celem była utrzymanie i obrona miejsc pracy, poprawa warunków pracy i płacy, aktywne uczestnictwo w protestach i manifestacjach organizowanych przez Federacje. Zarząd spotkał się na 47 posiedzeniach podejmując 64 uchwały.  Po udzieleniu absolutorium uczestnicy wybrali 7 osobowy Zarząd oraz 3 osobową Komisję Rewizyjną. Przewodniczącą Związku ponownie została wybrana Iwona Śleziak.

W dyskusji Przewodniczący Federacji przybliżył uczestnikom aktualne działania Federacji i OPZZ. Grodkowskie Zakłady Wyrobów Metalowych są liderem w produkcji butli gazowych w Polsce. Ich wyroby mają szerokie zastosowanie w gospodarstwach domowych, przemyśle, motoryzacji, ochronie ppoż. oraz turystyce. GZWM od ponad 25 lat są zakładałem z akcjonariatem pracowniczym, to jeden z nielicznych przykładów takiej formy własnościowej w polskim przemyśle.

FZZ MiH

Mirosław Grzybek

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.