Związkowcy NSZZ Pracowników OSPEL Wierbka S.A. wybrali nowe władze

Związkowcy NSZZ Pracowników OSPEL Wierbka S.A. wybrali nowe władze

W dniu 6 lipca 2018 związkowcy zrzeszeni w NSZZ Pracowników Zakładu Osprzętu Elektroinstalacyjnego Ospel Wierbka S.A. wybrali nowe władze Związku na kadencje 2018 – 2022. Zebranie otworzył Przewodniczący Związku kol. Kyć Andrzej witając delegatów związku oraz zaproszonych gości w osobach, Przewodniczącego Federacji kol. Mirosława Grzybka i Przewodniczącą Okręgu Śląskiego kol. Elżbietę Szkotak. W konferencji uczestniczyło 31 delegatów związkowych wyłonionych w wyborach przeprowadzonych na wydziałach produkcyjnych. W trackie zebrania delegaci wysłuchali sprawozdania z prac Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej za ubiegającą kadencję. Po udzieleniu absolutorium uczestnicy wybrali 9 osobowy Zarząd oraz 3 osobową Komisję Rewizyjną. Na funkcję Przewodniczącego Związku ponownie został wybrany kol. Kyć Andrzej.  W trakcie dyskusji zebranym zostały przybliżone aktualne działania Federacji i OPZZ w skali regionu i kraju. Wyróżniającym się działaczom Związku zostały wręczone odznaczenia Zasłużony Działacz Federacji.

FZZ MiH

Mirosław Grzybek

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.