Związkowcy ponad podziałami i troską o przyszłość

Związkowcy ponad podziałami i troską o przyszłość

W piątek 16 lipca 2021  w Hucie „Łabędy” miało miejsce spotkanie przewodniczących organizacji związkowych stalowej części Grupy Kapitałowej Węglokoks. Uczestników, w tym przewodniczącego Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce Mirosława Grzybka, powitał przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Huty Łabędy Artur Jacek Wilkoń. Przypomniał on, że jest to trzecie tego typu spotkanie, na którym podpisany zostanie list do wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina ws. lepszego nadzoru nad ostatnimi hutniczymi spółkami skarbu państwa oraz jasnej polityki inwestycyjnej dla nich.

Podczas spotkań przewodniczący związków zawodowych omówili aktualną sytuację Walcowni Balch „Batory”, Huty Pokój, Huty Pokój Profile oraz Huty Łabędy, które wchodzą w skład Grupy Kapitałowej Węglokoks. Każda ze spółek boryka się z innymi problemami, ale mają jednego właściciela, od którego oczekują jasnych deklaracji i działań ukierunkowanych na dalszy rozwój.

Dokument uroczyście podpisali: przewodniczący Komisji Międzyzakładowej WZZ ”Sierpień 80” Huta Pokój S.A.    Mariusz  Latka, przewodniczący Komisji Zakładowej WZZ Sierpień 80 Walcownia Blach Batory Sp. z o.o.  Mariusz Mrowiński, przewodniczący NSZZ „Solidarność” Huty Pokój S.A. Joachim Kuchta, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Huty „Łabędy” Artur Jacek Wilkoń, przewodniczący NSZZ  „Solidarność” HUTY ŁABĘDY S.A. Czesław Ryś, przewodniczący Komisji Zakładowej Związku Zawodowego „KONTRA” przy Hucie Łabędy S.A. Ireneusz Pietrasz oraz wiceprzewodniczący Związku Zawodowego „KADRA” przy Hucie Łabędy S.A. Jacek Czekaj.

Wspólne pismo ZOZ 

Przemysław Szwagierczak

Magazyn Hutniczy 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.