Związkowe spotkanie w Płocku

Związkowe spotkanie w Płocku

Po raz kolejny pod patronatem Związku Zawodowego „Metalowcy” przy CNH Industrial sp. z o.o. z siedzibą w Płocku – w tym roku we wrześniu – odbyły się obrady związkowe o charakterze szkoleniowo – integracyjnym z udziałem członków organizacji zrzeszonych w ramach Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników. Formuła odbywającego się w dniach 02-04.09.2021 r. wydarzenia niewątpliwie przyczyniła się do poszerzenia wiedzy jego uczestników z zakresu zbiorowego prawa pracy jak również stanowiła idealną przestrzeń do integracji środowisk związkowych oraz wymiany doświadczeń i praktyk na tle sytuacji związanej z zagrożeniem SARS-CoV-2. Tematyka zrealizowanych paneli szkoleniowych obejmowała zagadnienia z zakresu prawa pracy, w tym wprowadzonych zmian w ustawie o związkach zawodowych i kodeksie pracy.

Specjalnym gościem odbywającego się w Płocku wydarzenia był Mirosław Grzybek – Przewodniczący Krajowej Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników, który przybliżył uczestnikom obrad sytuację w kierowanej przez niego organizacji oraz wskazał najważniejsze problemy związkowców zatrudnionych w zakładach pracy zrzeszonych w Federacji. Podczas wizyty w Płocku  kol. Przewodniczący był również specjalnym gościem posiedzenia Rady Okręgu Mazowiecko – Podlaskiego, które odbyło się 3 września br. w siedzibie CNH Industrial sp. z o.o. w Płocku.

Na zaproszenie Związku Zawodowego „Metalowcy” kol. Przewodniczy wraz z uczestnikami obrad, w tym delegacją złożoną z przedstawicieli NSZZ Pracowników Organizacja Międzyzakładowa  FCA z Bielska-Białej odwiedzili siedzibę fabryki CNH Industrial sp. z o.o. w Płocku, gdzie z dużym zainteresowaniem przyglądali się procesowi produkcji maszyn i urządzeń rolniczych oraz zapoznali się ze specyfiką zakładu. Ważnym momentem wizyty związkowców z Bielsko-Białej w Płocku było zainicjowanie współpracy pomiędzy ich organizacją a Związkiem Zawodowym „Metalowcy” i określenie zasad wzajemnej kooperacji.

Po wizycie w płockiej fabryce uczestnicy wydarzenia odwiedzili również siedzibę władz miejskich, gdzie zostali przyjęci przez Pana Andrzeja Nowakowskiego – Prezydenta Miasta Płocka, który zapoznał swoich gości z aktualnymi problemami miasta i jego mieszkańców, a także przedstawił wyzwania, które stoją współcześnie przed polskim samorządem.

Lech Latarski

Przewodniczący Związku Zawodowego „Metalowcy” CNH Indurial  Sp. z o.o. w Płocku 

Rada Okręgu Mazowiecko-Podlaskiego Federacji Związku Zawodowego Metalowców i Hutników

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.