Zwolnienia grupowe w Fiat Auto Poland S.A !

Zwolnienia grupowe w Fiat Auto Poland S.A !

Zwolnienia grupowe w Fiat Auto Poland S.A !

W trakcie spotkania z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi funkcjonującymi w Fiat Auto Poland S.A. w dniu 7.12.2012 – Dyrekcja Fiat Auto Poland po zaprezentowaniu aktualnej sytuacji zakładu w kontekście przyszłorocznych planów produkcyjnych oraz po przedstawieniu aktualnej sytuacji w zatrudnieniu powiadomiła, że z dniem 7.12.2012 zawiadamia o konieczności zastosowania zwolnień grupowych w ilości 1500 pracowników.

Zgodnie z procedurą zawartą w ustawie z dnia 13 marca 2003 roku Zakładowe Organizacje Związkowe mają 20 dni na zawarcie stosownego Porozumienia określającego tryb i zasady postępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych zamiarem zwolnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy. Zwolnienia grupowe mają zakończyć się do 31.03.2013 r.

Mamy nadzieję, że do świąt zostanie opracowane porozumienie dotyczące kryteriów doboru pracowników oraz wysokości odpraw.

Bezpośrednią przyczyną zwolnień jest utrzymujące się od kilku lat spadek na produkowane samochody, zwłaszcza na rynkach zagranicznych, na które trafia 98 % produkcji Fiat Auto Poland S.A. a także brak perspektyw poprawy sytuacji na rynku motoryzacyjnym w najbliższych 2-3 latach.

O ile początek poprawy koniunktury gospodarczej w pierwszej kolejności odczuwa przemysł samochodowy to również początek kryzysu również rozpoczyna się od przemysłu samochodowego.

Mimo licznych prób i pism do Rządu RP w sprawie przeciw działania skutkom nadchodzącego kryzysu, oraz uruchomienia Nowej Pandy w Pomiliano d Arzo pod Neapolem obecny Rząd nie zareagował ani raz. A teraz nie tylko zmniejszą się wpływy z eksportu, ale wrośnie bezrobocie i spadnie PKB. I to chyba zasługa tego Rządu.

Mirosław Grzybek

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.