ZZ Metalowcy WSK PZL Świdnik S.A. wybrał władze Związku

ZZ Metalowcy WSK PZL Świdnik S.A. wybrał władze Związku

W dniu 29 listopada 2019 związkowcy zrzeszeni w ZZ Metalowcy WSK PZL Świdnik S.A. wybrał władze Związku na kadencje 2019 – 2024. Zebranie otworzył Przewodniczący Związku kol. Jan Siedlecki witając delegatów związku oraz zaproszonych gości w osobach, Przewodniczącego Federacji kol. Mirosława Grzybka i V-ce Przewodniczącą Federacji kol. Grzegorza Bora. W konferencji uczestniczyło 43 delegatów wyłonionych w wyborach przeprowadzonych na poszczególnych wydziałach. W trackie zebrania delegaci wysłuchali sprawozdania z prac Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej za ubiegającą kadencję. Po udzieleniu absolutorium uczestnicy wybrali 18 osobowy Zarząd oraz 5 osobową Komisję Rewizyjną. Na funkcję Przewodniczącego Związku ponownie został wybrany kol. Jan Siedlecki uzyskując 100 % poparcie delegatów. W trakcie dyskusji zebranym zostały przybliżone aktualne działania Federacji i OPZZ w skali regionu i kraju. Dziewięciu wyróżniającym się działaczom Związku zostały wręczone odznaczenia Zasłużony Działacz Federacji.

 

FZZ MiH

Mirosław Grzybek

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.