Grzegorz Bor

Wiceprzewodniczący
Contact Info

Grzegorz Bor

Wiceprzewodniczący

grzegorz.bor@neapco.com

Kompetencje i obowiązki członka Zarządu : obsługa spotykań, monitorowanie problemów ZOZ, możliwość pozyskania ZOZ w okręgach: Opolskim, Dolnośląskim, Łódzkim, spływ składek związkowych, zagadnienia majątkowe, branża motoryzacyjna,