Jacek Artur Wilkoń

Wiceprzewodniczący
Contact Info

Jacek Artur Wilkoń

Wiceprzewodniczący

awilkon@hutalab.com.pl

Kompetencji i obowiązki członka Zarządu : obsługa spotykań, monitorowanie problemów ZOZ, możliwość pozyskania ZOZ w okręgach: Śląskim, Małopolskim, Podkarpackim, opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń przychodzących z OPZZ, nadzór i koordynacja spraw związanych z branżą hutnicza i klimatyczną, koordynacja spraw międzynarodowych m.in. w ramach Konfederacji ZZ Przemysłu,