Mirosław Grzybek

Przewodniczący
Contact Info

Mirosław Grzybek

Przewodniczący

m.grzybek@federacja-metalowcy.org.pl

Kompetencje i obowiązki członka Zarządu : obsługa spotykań, monitorowanie problemów ZOZ, możliwość pozyskania ZOZ w okręgach: Warmińsko-mazurskim, Lubelskim, Świętokrzyskim, przygotowanie i analiza budżetu, prowadzenie strony internetowej, projekty europejskie i społeczne, nadzór nad całością spraw federacyjnych,