Patryk Wiśniewski

Wiceprzewodniczący
Contact Info

Patryk Wiśniewski

Wiceprzewodniczący

patryk.km.opzzplock@gmail.com

Kompetencje i obowiązki członka Zarządu : obsługa spotykań, monitorowanie problemów ZOZ, możliwość pozyskania ZOZ w okręgach – Mazowiecko-podlaskim, Wielkopolsko-lubuskim, Kujawsko-pomorskim, organizacja szkoleń związkowych i federacyjnych, organizacja spotkań, zawodów, Dzień Metalowca i Hutnika,