Europejski Zielony Ład – projekt UE

Europejski Zielony Ład – projekt UE

Bądźmy zieloni! Wspólne działanie partnerów społecznych na rzecz zwiększenia zaangażowania pracowników w wdrażanie Europejskiego Zielonego Ładu na poziomie przedsiębiorstwa. To hasło przewodnie projektu unijnego realizowanego przez Federację wraz z partnerami z Portugali, Hiszpanii, Chorwacji i Serbii. Projekt ma na celu zaangażowanie się związków zawodowych i pracowników w działania firmy mające na celu wdrożenie strategii europejskiego zielonego ładu i zrównoważonego rozwoju w sektorze metalowym. W dniach 17 – 18 maja 2021 miało miejsce pierwsze spotkanie na platformie ZOOM w trakcie którego uczestnicy mieli okazje zapoznać się na jakim etapie są poszczególne kraje i zakłady w realizacji zerowej emisji gazów cieplarnianych. W dyskusji prelegenci podzieli się informacjami o sytuacji społecznej i związkowej w swoich krajach. Kolejnym etapem będzie przeprowadzenie ankiety wśród pracowników i pracodawców jak są postrzegane cele zawarte w strategii EZŁ.  

Link do broszury opisującej w skrócie założenia EZŁ

MG FZZ MiH

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.