List otwarty ZOZ Huty Łabędy, Walcowni Blach Batory i Huty Pokój

List otwarty ZOZ Huty Łabędy, Walcowni Blach Batory i Huty Pokój

W związku z brakiem odpowiedzi  na pismo z dnia 16 lipca 2021 -” W trosce o majątek Skarbu Państwa i pracowników zatrudnionych w Spółkach :  Huta Łabędy, Walcownia Blach Batory i Huta Pokój – Zakładowe Organizacje Związkowe w dniu 24 sierpnia 2021 skierowały list otwarty do Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina, zakończony :

 „….żądaniem natychmiastowego spotkania z osobą decyzyjną i odpowiedzialną za Polskie Hutnictwo …” 

List otwarty 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.