Posiedzeniu Rady Okręgu Podkarpackiego

Posiedzeniu Rady Okręgu Podkarpackiego

W dniu 25.01.2019 r. odbyło się spotkanie Rady Okręgu Podkarpackiego. Przewodniczący Rady Kol. Grzegorz Bliźniak przekazał zebranym informacje z ostatniego posiedzenia Rady Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników. Następnie przedstawił zmiany w ustawie o związkach zawodowych. Członkowie Rady Okręgu Podkarpackiego dyskutowali na tematy związane ze zmianą niektórych zapisów ustawy i ich interpretacją.
Kol. Przewodniczący szczegółowo przedstawiał poszczególne punkty opierając się na informacjach jakie są dostępne w tych tematach. Na tematy i zapytania jakie były dla członków Rady niezrozumiałe dostępny był prawnik OPZZ i można było uzyskać wyczerpujące Informacje. Kolejnym tematem omawianym na Radzie były informacje o szkoleniach organizowanych przez Federację Metalowców i Hutników. Informacje które budziły największe zainteresowanie to zmiany w przepisach podatkowych dotyczące podstawowych organizacji związkowych, a mianowicie przesyłanie drogą elektroniczną deklaracji podatkowych CIT-8.
Przewodniczący zadeklarował swoją pomoc dla każdej organizacji związkowej skupionej w Radzie Okręgu Podkarpackiego. Informacje o sytuacji w poszczególnych zakładach pracy były ostatnim punktem spotkania Rady. Członkowie Rady zobowiązali Przewodniczącego do zaapelowania do Federacji o zorganizowanie darmowych szkoleń w okręgu Podkarpackim.

 

Kol. Bogusław Kopczak

Rada Okręgu Podkarpackiego FZZ MiH

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.