Rola i zadania ZOZ w trakcie prowadzenia negocjacji płacowych

Rola i zadania ZOZ w trakcie prowadzenia negocjacji płacowych

Pod takim tytułem w dniu 23 lutego 2021 zostało zorganizowane szkolenie dla przedstawicieli Zakładowych Organizacji Związkowych należących do Federacji z wykorzystaniem platformy ZOOM. W spotkaniu udział wzięło 36 związkowców reprezentujących wszystkie Okręgi i wszystkie branże. Z zakresem prawa pracy obowiązującym w trakcie negocjacji zapoznał uczestników mecenas dr. Liwiusz Laska. W trakcie webinarium zostały zaprezentowane podstawowe obowiązki pracodawcy wobec ZOZ oraz możliwości z jakich mogą i powinni skorzystać związkowcy w trakcie prowadzenia rokowań nad zmianami do Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy czy Regulaminów wynagradzania. Uczestnicy wymienili się wspólnie własnymi doświadczeniami oraz zaprezentowali aktualny przebieg negocjacji w macierzystych zakładach pracy.

FZZ MiH

Mirosław Grzybek

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.