Szkolenie

Szkolenie

Zarząd FZZ Metalowcy z siedzibą w Warszawie, organizuje w dniach 4 – 5 października br. szkolenie, które adresowane jest do tych członków zarządów, którzy rozpoczęli swoją działalność związkową w ostatnim okresie.

Tematy szkolenia

  • struktura Federacji ZZ Metalowcy

  • struktura Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

  • Statut Federacji ZZ Metalowcy

  • Statut Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

  • ochrona działaczy związkowych

  • uprawnienia zw. zaw. Wynikające z Ustawy o Zw. Zaw. oraz kodeksu pracy

  • umiejętność prowadzenia negocjacji

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Federacji. Rozpoczęcie w dniu 4 października o godz. 11.00. Planowane zakończenie w dniu 5 października o godz. 13.30. Szczegółowy plan szkolenie uczestnik otrzyma w dniu przyjazdu podczas rejestracji w recepcji pokoi gościnnych.

Koszt szkolenia wynosi 100 od uczestnika, które należy wpłacić na konto Federacji:

PKO BP S.A. XV O/Centrum

61 1020 1156 0000 7102 0072 3171

z dopiskiem „szkolenie” oraz podaniem imienia i nazwiska uczestnika.

Szkolenie organizowane jest dla grupy 25 osobowej. O uczestniczeniu decyduje kolejność zgłoszenia. Imienną listę wraz z pełnioną funkcją oraz kierującą organizacją, prosimy przesłać na adres Federacji pocztą, fax pod nr 22/635-31-38 bądź pocztą e-mail sekreteriat@federacja-metalowcy.org.pl do dnia 27 września br.

Uczestnicy szkolenia, którzy chcą otrzymać fakturę proszeni są o wcześniejsze podanie danych.

 

Zarząd Federacji ZZ Metalowcy

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.