Wybory MOZ Metalowcy Robert Bosch, GKN, Hitachi

Wybory MOZ Metalowcy Robert Bosch, GKN, Hitachi

W dniu 06.03.2022r. odbyło się Walne Zebranie MOZ  Metalowcy Pracowników Robert Bosch, GKN Driveline, Hitachi Astemo, QR Houghton. Spotkanie otworzył Przewodniczący MOZ Metalowcy Jan Paciorkowski. Przywitał wszystkich delegatów oraz zaproszonych gości. W spotkaniu uczestniczył Przewodniczący FZZ Metalowców i Hutników kol. Mirosław Grzybek oraz  Przewodniczący Rady Okręgu Dolnośląskiego FZZ Metalowców i Hutników kol. Lucjan Machul. Przewodniczący Jan Paciorkowski zaproponował delegatom aby przewodniczącym zebrania został kol. Lucjan Machul. Propozycja ta została jednogłośnie przyjęta przez delegatów.

Następnie  Przewodniczący Jan Paciorkowski złożył sprawozdanie z działalności związkowej  minionej kadencji. Omówił bieżącą sytuację w zakładach pracy dotyczącą negocjacji oraz osiągniętych porozumień płacowych. W związku z nieobecnością księgowej kol. Jan Paciorkowski przedstawił wyniki finansowe związku. W związku z przejściem na zasłużoną emeryturę Przewodniczący FZZ Metalowców i Hutników kol. Mirosław Grzybek odczytał i wręczył list gratulacyjny koledze Jankowi Paciorkowskiemu  dziękując  za 18 –letnią pracę  na rzecz ruchu związkowego. Zgodnie z porządkiem zebrania  delegaci przystąpili do wyborów władz związkowych.

Nowo wybrane władze związkowe MOZ Metalowcy na kadencje 2022-2026

Przewodniczący M OZ Metalowcy – Arkadiusz Świrk,

V-ce Przewodniczący MOZ Metalowcy – Andrzej Gryglicki

W skład 19 osobowego Zarządu Związku MOZ Metalowcy weszli:

Hitachi Astemo: Andrzej Gryglicki, Krzysztof Kostecki, Krzysztof Pięta, Małgorzata Ciosek, Marek Sokołowski, Dawid Sokołowski,

GKN: Monika Leszkiewicz, Łukasz Ciamciak, Grzegorz Jerzyk, Piotr Szydełko, Piotr Ostrowski, Piotr Podgajny, Łukasz Leszczyński,

Robert Bosch: Arkadiusz Świrk, Adam Kostecki, Bartłomiej Surmacz, Dariusz Czaja, Adam Skrzyński, Magdalena Ciszek.

Komisja Rewizyjna: GKN -Piotr Grabowski Hitachi Astemo -Jarosław Maćkowiak Robert Bosch – Jakub Szydełko

Przewodniczący FZZ Metalowców i Hutników kol. Mirosław Grzybek oraz prowadzący zebranie Przewodniczący Rady Okręgu  kol. Lucjan Machul pogratulowali wszystkim nowo wybranym do władz związku  życząc  jednocześnie owocnej pracy  na rzecz ludzi pracy.

Przewodniczący Rady Okręgu Dolnośląskiego FZZ MiH

Lucjan Machul

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.