„Wysokie kompetencje ….” w województwie lubuskim

„Wysokie kompetencje ….” w województwie lubuskim

W dniach 8 – 10 listopada 2018 w miejscowości Kolsko położonej w województwie lubuskim kolejna grupa przedstawicieli Zakładowych Organizacji Związkowych zrzeszonych w Federacji Metalowców i Hutników uczestniczyła w szkoleniu z zakresu ekonomii, finansów firm i stanowienia prawa. Szkolenie podnoszące kompetencje związków zawodowych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa na ternie prowadzonej przez związki działalności jest realizowane w ramach projektu społecznego. Wspólnie spędzony czas pozwolił na wymianę doświadczeń z własnej działalności oraz integrację środowiska związkowego. Biorący udział w spotkaniu Przewodniczący Federacji zaprezentował aktualną sytuacje przed zbliżającym się I Zjazdem połączonych Federacji.

FZZ MiH

 

Mirosław Grzybek

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.