„Wysokie kompetencje ….”

„Wysokie kompetencje ….”

W dniach 8-10 czerwca 2018 kolejna grupa związkowców, przedstawicieli Rady Okręgu Warmińsko-mazurskiego, uczestniczyła w szkoleniu w ramach realizowanego przez Federacje projektu społecznego. Uczestnicy wykorzystali czas na zgłębienie swojej wiedzy z zakresu ekonomii, finansów firm i stanowienia prawa. W trakcie wspólnie spędzonego czasu wymienili się doświadczeniami z własnej działalności związkowej. Biorący udział w spotkaniu Przewodniczący Federacji zaprezentował wnioski płynące z zakończonego Kongresu OPZZ.

FZZ MiH

 

Mirosław Grzybek

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.