11 Międzynarodowa Konferencja Fundacji dr. Otto Brenner Stiftung

11 Międzynarodowa Konferencja Fundacji dr. Otto Brenner Stiftung

W dniach 15-16 kwietnia 2010 w czeskim Pilznie odbyła się 11 Międzynarodowa Konferencja Fundacji dr. Otto Brenner Stiftung przy współudziale Fundacji Fridricha Eberta oraz Fundacji Hansa Bocklera.

Na konferencję, której głównym organizatorem tradycyjnie są Związkowcy z niemieckiej centrali IG Metall zostali zaproszeni przedstawiciele licznych środowisk – profesorowie, wykładowcy wyższych uczelni, politycy, dziennikarze, członkowie niemieckich Rad Zakładowych zrzeszonych w IG Metall, związkowcy z Polski, Czech, Węgier, Słowenii a także Rosji. Przewodnim hasłem tegorocznej konferencji było: „Kryzys i zatrudnienie – Europejskie przykłady”.

W trakcie dwóch dni uczestnicy mogli zapoznać się ze sposobem rozwiązywania problemu kryzysu jaki dotkał niemal cała Europę w ostatnich dwóch latach, i co uczyniły poszczególne kraje na szczeblu krajowym oraz zakładowym, aby neutralizować jego skutki.

O ile państwa tzw. starej Unii Europejskiej wypracowały sobie mechanizmy obronne w celu zachowania miejsc pracy to państwa posiadające mniejsze doświadczenie dopiero szukają rozwiązań i zbierają doświadczenia w tym zakresie.

W Niemczech najpowszechniejszym elementem walki z kryzysem to „kurz-zeit” czyli skrócenie tygodniowego czasu pracy a co za tym idzie i utrata części zarobków.

Na Słowacji posiadają flex-conto – pracownik za czas przebywania w domu otrzymuje ok. 60% zarobków natomiast w trakcie wzrostu zamówień za przepracowany czas otrzymuje wyrównanie plus dodatek za nadgodziny.

Na Węgrzech i w Czechach pracodawcy korzystają z dotacji rządowych, wysyłając pracowników na urlopy szkoleniowe.

W Polsce posiadamy tzw. ustawę antykryzysową ale jak podkreślili polscy rozmówcy jej wprowadzanie nastąpiło o rok za późno, ponieważ była ona potrzebna w roku 2008, natomiast jej zapisy są tak restrykcyjne że wielu przedsiębiorców rezygnuje z jej zastosowania pomimo spełniania kryteriów.

W momencie braku możliwości obrony miejsc pracy rzeczą naturalną są zwolnienia, tak jak miało to miejsce w zakładach Bosch w Jihlave gdzie w trakcie ubiegłego roku z prawie 7 tyś załogi produkującej silniki samochodowe zostało ok. 4, 5 tyś. Odchodzący z pracy pracownicy mogli liczyć na odprawy w wysokości 11 pensji.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy zgodzili się z tezą kończącą konferencję że jako Związki Zawodowe domagamy się Europy socjalnej a nie spekulacyjnej w której kryzys jest wykorzystywany przez pracodawców do kolejnych cieć wobec pracowników.

Uczestnicy konferencji (ok. 200 osób) na zakończenie pierwszego dnia zwiedzili fabrykę Skody w Pilznie w której produkowane są pojazdy szynowe – lokomotywy, tramwaje oraz wagony.

Mirosław Grzybek – FZZ Metalowcy

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.