Beneficjenci /Grupy Docelowe

Beneficjenci /Grupy Docelowe

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Niniejszy projekt skierowany jest do:

– pracodawców i pracowników przedsiębiorstw

– organizacji pracodawców

– związków zawodowych

– instytucji rynku pracy

z terenu województwa wielkopolskiego.

Wybór grupy docelowej wynika bezpośrednio z obszaru zainteresowania powyższych grup tematyką flexicurity i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Są to grupy, w których gestii leży opracowanie i stosowanie idei flexicurity oraz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw dla zapewnienia efektywności na rynku pracy przy jednoczesnym dynamicznym rozwoju przedsiębiorstw.

Projekt swoim zasięgiem obejmie 150 (w tym min.60% kobiet) osób z w/w grup w następujących proporcjach:

– związki zawodowe i pracownicy przedsiębiorstw – 90 osób,

– pracodawcy i organizacje pracodawców – 50 osób,

– instytucje rynku pracy – 10 osób.


Dodaj komentarz

Your email address will not be published.