ERZ Mentor – rozpoczynamy nowy projekt

ERZ Mentor – rozpoczynamy nowy projekt

W dniu 18.12.2023 r. nasza Federacja rozpoczęła kolejny  „Doświadczenia z przeszłości dla przyszłości” w ramach projektu „EWC MENTOR: EWC Mentors’ Effective Networking and Training Cooperation Reinforcement”, współfinansowanego przez Unię Europejską. Spotkanie inauguracyjne zostało otwarte przez lidera projektu, pana Mirosława Grzybka z FZZMiH. Po powitaniu i krótkim wprowadzeniu do projektu, partnerzy przedstawili swoje organizacje. Po prezentacji partnerów, Pan Owczarek przedstawił kluczowe cele projektu i jego strukturę. Partnerzy dyskutowali o tym, jak wykorzystać potencjał obecnie istniejących sieci trenerów ERZ do wzmocnienia programu EWC Mentor w projekcie. Pan Pańków przedstawił kluczowe wnioski z badań na temat ERZ przeprowadzonych przez Instytut Spraw Publicznych i/lub Federację Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Metalowego i Hutniczego. Skupiono się na perspektywie członków ERZ z nowych państw członkowskich UE oraz na toczącej się dyskusji na temat przekształconej dyrektywy w sprawie ERZ. Po przerwie partnerzy (związki zawodowe i organizacje pracodawców) dyskutowali o tym, jak poprawić skuteczne działanie ERZ jako sytuacji korzystnej dla pracodawców i pracowników. Interwencje zostały skomentowane przez wszystkich uczestników. W ostatniej części spotkania omówiono kolejne kroki w projekcie EWC Mentor. Prowadzący – Mirosław Grzybek, podziękował wszystkim uczestnikom za wkład i ciekawą dyskusję.”

 

„Finansowane przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie są jednak wyłącznie poglądami autora (autorów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej. Ani Unia Europejska, ani organ udzielający dotacji nie mogą być za nie pociągnięte do odpowiedzialności.”

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.