Noworoczne spotkanie Rady Okręgu Opolskiego FZZ Metalowcy

Noworoczne spotkanie Rady Okręgu Opolskiego FZZ Metalowcy

W czwartek 26 stycznia 2017 na Zamku Piastów Śląskich w Brzegu miało miejsce noworoczne spotkanie przedstawicieli Zakładowych Organizacji Związkowych zrzeszonych w Okręgu Opolskim FZZ Metalowcy, którym kieruje kol. Halina Marszałek.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie w Zarządu Federacji ZZ Metalowcy z Przewodniczącym R. Wojtkowiakiem. Przewodniczący RW OPZZ w Opolu kol. Sebastian Koćwin. Członkowie Rady Powiatowej OPZZ w Brzegu. Zaproszeni przedstawiciele Okręgów Wielkopolsko-Lubuskiego, Dolnośląskiego i Łódzkiego FZZ Metalowcy. Reprezentanci lokalnych władz samorządowych. Burmistrz Brzegu p. Jerzy Wrębiak. Starosta Powiatu Brzeskiego p. Maciej Stefański. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy p. Zbigniew Kłaczek.

W pierwszej części spotkania uczestnicy zostali zapoznani z aktualnymi problemami ruchu związkowego w skali kraju i regionu. Mieli okazję dyskusji z Zarządem Federacji oraz Przewodniczącym RW OPZZ.

W drugiej części spotkania reprezentanci lokalnych władz złożyli uczestnikom noworoczne życzenia życząc samych sukcesów m.in. w tegorocznych negocjacjach płacowych z pracodawcami. Przedstawili działania samorządu na rzecz obywateli oraz zatrudnionych na terenie miasta i powiatu pracowników. Spotkanie zakończył występ muzyczny pani Małgorzaty Kulińskiej.

Galeria

FZZ Metalowcy

Mirosław Grzybek

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.