Praca w dobie koronawirusa  – raport Porozumień.

Praca w dobie koronawirusa – raport Porozumień.

Epidemia koronawirusa COVID-19 ma ogromny wpływ na sytuację w całej gospodarce polskiej i europejskiej. Wstrzymanie działalności poszczególnych koncernów a w konsekwencji  przerwanie łańcucha dostaw pomiędzy poszczególnymi zakładami znacząco odbija się na sytuacji w branży Przemysł. Nastąpiły zmiany w organizacji czasu pracy i jej wykonywania. Znaczna cześć zakładów prowadząca działalność w sektorach wytwórczych i motoryzacyjnych ograniczyło swoją działalność podpisując Porozumienia z reprezentatywnymi Zakładowymi Organizacjami Związkowymi w ramach ustawy z dnia 31 marca 2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Poniżej prezentujemy firmy w których Zakładowe Organizacje Związkowe należące do Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników zawarły stosowne Porozumienia dotyczące :

Postoju ekonomicznego lub Obniżenia wymiaru czasu pracy.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.