Rada Federacji 12 grudnia 2023

Rada Federacji 12 grudnia 2023

W dniu 12 grudnia 2023 obradowała  Rady Federacji  która była połączona z uroczystym nadaniem sali konferencyjnej im. Bogdana Kaczmarka  upamiętniającego zmarłego w dniu 9 grudnia 2022 wieloletniego działacza związkowego założyciela naszej Federacji, V-ce Przewodniczącego Federacji, Sekretarza Konfederacji Związków Zawodowych Przemysłu w Polsce, szefa Okręgu Wielkopolsko-lubuskiego ale przede wszystkim wychowawcę i nauczyciela kilku pokoleń działaczy związkowych. Tablicę odsłoniła wnuczka Bogdana Kaczmarka Jagoda Nowak. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Konfederacji Związków Zawodowych Przemysłu w Polsce oraz kol. Barbara Popielarz wiceprzewodnicząca OPZZ. 
Członkowie rady zostali zapoznani z bieżącymi działaniami Federacji, oraz omówili trudną sytuacje w przemyśle hutniczym i stalowym. Rada przyjęła stanowisko, które zostało przesłane do Zarządu ArcelorMittal Poland  oraz władz państwowych, samorządowych i WRDS. 
Obrady zakończyły się złożeniem świątecznych i noworocznych życzeń. 
 
 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.