Rada Okręgu Śląskiego 15.09.2023

Rada Okręgu Śląskiego 15.09.2023

W piątek15 września 2023 w siedzibie Okręgu Śląskiego w Katowicach odbyło się zebranie członków Rady oraz Przewodniczących ZOZ W trakcie zebrania prowadzący zebranie Piotr Kursatzky, przedstawił sprawozdanie z działalności okręgu w III kwartale 2023, omówił przebieg zaplanowanych szkoleń oraz przygotowania do obchodów 40-lecia Federacji. Jacek Wilkoń zaprezentował bieżące działania Federacji i omówił podjęte na Radzie Federacji uchwały. Uczestnicy w trakcie dyskusji omówili aktualną sytuacje w zakałach pracy i poszczególnych ZOZ, oraz zapoznali się ze sprawozdaniem komisji rewizyjnej.  

Piotr Kursatzky.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.