Stanowisko Federacji

Stanowisko Federacji

STANOWISKO

Rady Federacji Związków Zawodowych METALOWCY

z dnia 3 października 2013 r.

w sprawie: dialogu społecznego

 

Brak efektów pracy Komisji Trójstronnej ds. społeczno – gospodarczych, symulowany dialog społeczny w Polsce, wysokie bezrobocie, pogłębiające się rozwarstwienia społeczne, zwolnienia grupowe, masowe stosowanie umów na czas określony, brak perspektyw dla ludzi młodych, rosnące zubożenie społeczeństwa doprowadziły do protestów związków zawodowych nie zgadzających się z polityką rządu i domagających się jej zmiany.

Po raz pierwszy po 1989 r. trzy ogólnopolskie centrale związkowe razem zaprotestowały przeciwko lekceważeniu przez rząd postulatów społecznych. Na ulicach Warszawy w dniu 14 września 2013 r. protestowało około 160 tysięcy związkowców.

Metalowcy byli wśród nich.

Uznając protest związkowy za słuszny, a wręcz konieczny Rada Federacji Związków Zawodowych METALOWCY uważa, że akcja protestacyjna rozpoczęta zawieszeniem udziału przedstawicieli związków zawodowych w pracach Komisji Trójstronnej musi być kontynuowana tak długo, aż rząd RP zasiądzie do rzeczywistego, a nie udawanego dialogu społecznego.

Tylko wspólne działania wszystkich reprezentatywnych central związkowych mogą przynieść pozytywne efekty.

Polskie społeczeństwo, polscy pracownicy tego oczekują.

Dotychczasowy wysiłek wszystkich zaangażowanych w walkę na rzecz poprawy sytuacji społeczno – gospodarczej w Polsce nie może zostać zmarnowany.

Chcemy z rządem rozmawiać i osiągnąć porozumienie, ale nie zgadzamy się na jednostronny dyktat.

Uważamy za konieczne podjęcie prac nad zmianami w zasadach funkcjonowania Komisji Trójstronnej. To tam w drodze negocjacji i porozumień ze wszystkimi partnerami a nie jednostronnego dyktatu powinny zapadać decyzje.

Domagamy się istotnych zmian w systemie emerytalnym tak, aby prawo do emerytury uzależnione było także od lat opłacania składki emerytalnej.

Oczekujemy skutecznego ograniczenia stosowania umów tzw śmieciowych.

Oczekujemy prawdziwego dialogu i porozumienia w sprawach rozwiązań systemowych dotyczących prawa pracy, które powinny być oparte na układach zbiorowych pracy.

W ocenie Rady Federacji Związków Zawodowych METALOWCY powyższe postulaty winny stać się podstawą do negocjacji z rządem, a ich realizacja w formie uzgodnionej w dialogu społecznym pozwoli na zakończenie protestów i znaczące zmniejszenie obecnego niezadowolenia społecznego.

Apelujemy do OPZZ o podjęcie dalszych wspólnych z pozostałymi centralami związkowymi działań, które doprowadzą do realizacji związkowych postulatów.

 

 

 

Rada Federacji

Związków Zawodowych METALOWCY

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.