Ma powstać strategia dla spółek hutniczych Grupy Kapitałowej Węglokoks

Ma powstać strategia dla spółek hutniczych Grupy Kapitałowej Węglokoks

4 października 2021 roku w Katowicach odbyło się spotkanie wiceministra Aktywów Państwowych Pana Artura Sobonia z przedstawicielami związków zawodowych działających w spółkach hutniczych Grupy Kapitałowej Węglokoks ( Huta Łabędy, Huta Pokój, Walcownia Blach Batory) oraz z Zarządem Węglokoks S.A. W trakcie spotkania ustalono roboczy harmonogram prac mających na celu wypracowanie porozumienia dotyczącego planów inwestycyjnych oraz dalszego rozwoju wyżej wymienionych spółek w ramach przygotowywanej strategii Grupy Kapitałowej. Strategia ma powstać do końca bieżącego roku. W rozmowach z ramienia Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce uczestniczyli Przewodniczący Mirosław Grzybek i Wiceprzewodniczący Piotr Kursatzky, Przewodniczący ZZ Pracowników Huty Łabędy Artur Jacek Wilkoń

Więcej na stronie internetowej – Magazynu Hutniczego

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.