Szkolenie Rady Okręgu Świętokrzyskiego

Szkolenie Rady Okręgu Świętokrzyskiego

W dniach 15-17 marca 2018 w Busko Zdrój kolejna grupa 20 związkowców reprezentujących zakłady metalowe Okręgu Świętokrzyskiego, uczestniczyła w szkoleniu, w ramach projektu społecznego „Wysokie kompetencje kluczem do aktywnego udziału parterów społecznych w procesie stanowienia prawa”.

Związkowcy wykorzystali czas na pogłębienie wiedzy z zakresu ekonomii, funkcjonowania finansów firm, stanowienia prawa oraz na integracje okręgu. Wizytujący szkolenie Przewodniczący FZZ Metalowcy zaprezentował uczestnikom aktualną sytuacje z ruchu związkowym.

FZZ Metalowcy

Mirosław Grzybek

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.