Szkolenie z zakresu prowadzenia negocjacji

Szkolenie z zakresu prowadzenia negocjacji

Jak ważnym elementem w działalności Zakładowej Organizacji Związkowej jest umiejętność prowadzenia negocjacji nie należy nikogo przekonywać. Aby wesprzeć te umiejętności oraz warsztat naszych działaczy, Federacja w dniach 24 – 25 listopada 2017 zorganizowała szkolenie, które przeprowadził ekspert OPZZ kol. Paweł Śmigielski. W spotkaniu wzięło udział 32 osób reprezentujące 5 okręgów ( wielkopolski, lubelski, śląski, dolnośląski, łódzki ). Uczestnicy szkolenia pogłębili wiedzę z zakresu prowadzenia dialogu i sztuk negocjacyjnych. Mieli również okazje bezpośrednio wymieć się uwagami i spostrzeżeniami na temat swoich zakładów pracy oraz zapoznać się z ich aktualną sytuacją.

Zarząd Federacji mając na uwadze opracowanie danych o sytuacji osób zatrudnionych w przemyśle metalowym. Zwrócił się do uczestników o wypełnienie stosownej ankiety.

Z tym samym apelem zwracamy się do pozostałych ZOZ o wypełnienie zamieszonej w pdf ankiety i przesłanie na adres email sektretariat@federacja-metalowcy.org.pl , która posłuży do opracowania przez Federacje sytuacji w sferze wynagrodzeń.

Wyniki tej ankiety zostaną opracowane i przesłane do Okręgów stanowiąc zapewne oczekiwane informacje jak kształtują się nasze płace. Mamy nadzieje że przygotowany materiał posłuży ZOZ w trakcie prowadzenia negocjacji płacowych.

 

Ankieta.

FZZ Metalowcy

Mirosław Grzybek

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.